ZO OSŽ ŽST Havlíčkův Brod

Havířská  724

580 01 Havlíčkův Brod

email: oszzvzsthbr@osz.org    akcezohb@seznam.cz

tel. 722 710 500

Úřední hodiny, jednání ZV

Úřední hodiny v kanceláři ZO OSŽ

 

Každé úterý od 7:00 do 14:30 hodin.

Schůzku lze sjednat i v jiné dny a to po telefonické domluvě.

Plán jednání na I. pololetí 2020:

14.1.

 

Složení ZV OSŽ

Předsedkyně

 • Monika Časarová

Místopředseda

 • Pavel Vondrák                                                                                                                                      

Hospodářka

 • Dana  Hejkalová   

Členové výboru

 •  Pavel Semelka           ZAP
 •  Věra Hausvaterová    ZAP 
 •  Vlasta Kovaříková      ZAP    
 •  Ludmila Šauerová      ČDC  
 •  Václav Novotný          ČDC  
 •  Bohumír Vítů              OCP Východ     
 •  Lenka Vopálková        SŽDC
 •  Roman Plašil              SŽDC
 •  Miloslav Bouška         SŽDC (Dílenský výbor Žďírec n/D)
 •  Josef Janáček            SŽDC (Dílenský výbor Žďár n/S)
 •  Vlastimil Fiala             ČDC   (Dílenský výbor Žďár n/S)
 •  Irena Jankuliaková     ZAP   (Dílenský výbor Žďár n/S)
 •  Michal Kritzner           SŽDC (Dílenský výbor Světlá n/S)
 •  Jiří Dvořák                  SŽDC  (Dílenský výbor Chotěboř)

Předsedkyně Revizní komise                                                              

 •  Iveta Šulcová                      

Členové Revizní komise

 •  František Pospíchal
 •  Lenka Lukešová

 

Info !!!

Doporučujeme průběžně sledovat stránku www.osz.org, kde naleznete on-line zpravodajství, aktuality, reportáže, sociální fond, informace z jednotlivých Podnikových výborů a další zajímavé zprávy.

 

ZV ZO OSŽ ŽST Havl. Brod doporučuje všem stávajícím členům, kteří nemají uzavřenou „ pojistku odpovědnosti“, aby tak ve vlastním zájmu učinili.

Pojištění odpovědnosti“ se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní smlouva), nebo při dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce).

Z těchto dohod je člen povinen hradit členský příspěvek (čl. 12 odst. 1 Stanov OSŽ, v platném znění).

Platbu pojistky je možné zaplatit u pana Pavla Vondráka tel. 723 306 011, nebo v úředních hodinách v kanceláři ZO OSŽ ŽST Havl. Brod. Možností je také platbu odevzdat v obálce s uvedením jména, příjmení a částkou, kterou posíláte v osobní pokladně H. Brod

 

KRIZOVÁ LINKA OSŽ

602 262 544

(doporučujeme volat i v případě, kdy máte pocit, že se Vás MU netýká a nejste přímými účastníky. Tato linka je pro Vaši ochranu, nezdráhejte se požádat o radu)

SEO

Odkazy na jiné stránky

OSŽ ČD

ČD

ČD Travel

Elfíkův web

Naše fota na Rajčeti

Qr code těchto stránek

Top